Industrieel groen

Groen zorgt steeds voor een aangename en gezellige omgeving in straten, pleinen, parken,…

Algroenco zorgt voor aanleg en onderhoud van alle openbare groenvoorzieningen.

  • Parken
  • Sportaccomodaties
  • Speelpleinen
  • ...
Algroenco, als het in de natuur veilig, mooi en gezond moet blijven...